PIRÁTI V PŘÍBOŘE VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKY



Program pro Příbor

 • Poskytování kvalitních veřejných služeb -   hlavní cíl územní samosprávy.

 

 • Pomoc starým lidem v oblasti moderní elektronické komunikace
          zřízením kursů  –  výuka  práce s výpočetní technikou, práce s vyplňováním
          a tvorbou dokumentů,  práce  s mobilní komunikací.

 

 • Podpora podnikání.

 

 • Podpora místních sdružení a zájmových spolků.

 

 • Zastoupení občanů  a spolků  v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

 

 • Dostupnost připomínkovacích procesů i občanům  a neziskovým  organizacím.

 

 • Zveřejňování veškerých podkladů  k jednání  v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazem na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.).  Prosazování plného uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

 

 • Průzkum mezi občany,  studie k dalšímu využití prostor kulturního domu.

 

 • Zřízení poradenské  a  právní služby pro nezaměstnané a sociálně slabé.

 

 • Podpora  výstavby rodinných domků.

 

 • Vyčlenění části městských bytů pro mladé rodiny.

 

 • Rozšíření  druhů zařízení/vybavení  pro volnočasové aktivity, např.in-line, squash hřiště…



© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.